Đóng

07/05/2018

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP xi măng Phú Thọ trân trọng thông báo về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến trước 30/6/2018

Ngày 13/04/2018 Công ty CP xi măng Phú Thọ có Công văn số 97/CV-XMPT gửi Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018; ngày 04/05/2018 ở Kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ đã có Công văn số414/SKH&ĐT-ĐKKD&ĐTDN V/v Đồng ý gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 trước ngày 30/06/2018. Trân trọng thông báo tời Quý cổ đông được biết.

Công văn đồng ý gia hạn ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

gia han DHCD

Cổ Đông Related