Đóng

Cổ Đông

01/07/2023

công ty CP xi măng phú thọ ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 01/07/2023 Công ty CP xi măng Phú Thọ đã ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt . Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để kiểm toán, soát sét báo cáo tài chinh năm 2023 cho Công ty.

Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023