Đóng

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu Công ty

1. Giới thiệu Công ty

– Tên doanh nghiệp: Công ty CP xi măng Phú Thọ
– Trụ sở chính: Khu 12 thị trấn Thanh Ba – huyện Thanh Ba – tỉnh Phú Thọ
– Điện Thoại: 0210 3884310
– Fax: 0210 3884023
– Website: ximangphutho.com.vn
– Người đại diện theo Pháp luật: Ông Triệu Quang Thuận – Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc.
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2600116271 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đâu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 14 tháng 02 năm 2007 và thay đổi lần thứ 06 ngày 04 tháng 02 năm 2013.

– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh xi măng PCB 40; PCB 30; Clinker thương phẩm. Khai thác kinh doanh đá xây dựng, đá giao thông; kinh doanh các vật liệu xây dựng khác…vv.

2. Quá trình hình thành và phát triển.

– Công ty CP xi măng Phú Thọ tiền thân là Nhà máy xi măng Đào Giã được thành lập theo Quyết định số 144/1967/QĐ-TC ngày 29 tháng 09 năm 1967 của UBND tỉnh Vĩnh Phú. Sau 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành Nhà máy đã Cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước và chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần lấy tên là Công ty CP xi măng Phú Thọ từ ngày 14/02/2007 cho đến nay. Hiện nay cổ phiếu của Công ty đang niêm yết và giao dịch trên sàn Upcom – Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.